O firmě

Firma TERACO WECH byla založena v roce 1931 Aloisem Wechem a zabývala se výrobou betonových rour, koryt, křidlic a dlaždic. V roce 1948 byla firma znárodněna a specializovala se pouze na výrobu teracových dlažeb. V roce 1993 byla provozovna částečně restituována a odkoupena syny p. Aloise Wecha a nadále pokračovala ve výrobě teracových a nově i betonových dlaždic. V roce 2004 byla zahájena výroba zámkové dlažby na nové lince PRESAL. V nejbližší době bude sortiment rozšiřován i o další betonové výrobky jako je například zatravňovací dlažba, obrubníky, ztracené bednění.