Zásypový písek

1,355.00 

Stropní systém Trek umožňuje řešení jakéhokoli tvaru půdorysu.
Námi vyráběný stropní systém se skládá z betonových nosníků, které jsou vyztužovány prostorovou výztuží a stropních vložek vyráběných
z betonu.

Stropy jsou navrženy, na zatížení vlastní tíhou, stálé zatížení podlahou
s omítkou (v normové hodnotě cca 1,5 kNm2) a na nahodilé užitné
zatížení stropu (v normové hodnotě 1,5 kNm2 = 150 kg/m2).

VÝHODY
  • jednoduchá pokládka bez nutnosti použití mechanizace

  • stropní konstrukce s nosníky o maximální délce 5 m se provádí
    bez nadbetonávky

  • hotový strop není nutné omítat, stačí potáhnout perlinkou
    a lepidlo, poté nanést vrchní omítku

Stropní systém se skládá z nosníků a vložek.

Všechny ceny jsou pouze informativní . Při paletových odběrech ceny dohodou !! 

Kategorie: